מסלולים | Tracks

מיזוג אוויר

HVAC

תחבורה חשמלית

E-Mobility

רשת חכמה וסייבר

Smart Infrastructure & Cyber

בדיקות ומדידות

Testing & Measurement

אנרגיה מתחדשת

Renewable Energy

אנרגיה ורגולציה

Energy & Regulation

תפעול ותחזוקה

Maintenance & Operation

Program

יום שלישי | 5.11 | Tuesday

Registration: 18:30-22:00
(Herods Palace)
Those Staying in Dan Eilat - Registration in your hotel
19:30
דיון מליאה 1
אתגרים בפני המהנדסים של מחר
יו"ר: מיכאל ביקסון, SEEEI Crop
פרופ' שמואל שחם, דקאן, אוניברסיטת אריאל בשומרון
אמיל קויפמן, נשיא התאגדות מהנדסי חשמל, אלקטורוניקה ואנרגיה
אליהו אבישר, רשם המהנדסים ומנהל ענייני חשמל (רישיונות, משרד העבודה והרווחה)
יצחק בלמס, משנה למנכ"ל חברת החשמל לישראל
פרופ' סעד תפוחי, מל"ג ומכללה אקדמית סמי שמעון
אברהם מנשה, יו"ר האגודה להנדסת מיזוג אוויר
Dan Eilat, Tarshish
Program subject to changes
* Not confirmed yet
** Session in English
Simultaneous translation

התאגדות מהנדסי חשמל, אלקטרוניקה ואנרגיה בישראל

The Society of Electrical, Electronics and Energy Engineers in Israel

Tel: (+972) 3 6134116 |  Fax: (+972) 3 6134117

All rights reserved to SEEEI Corp.